yeni yazılar

no-cover

En İyi ile En Hızlı Buluştu Performans Gerçek Anlamına Kavuştu

Haziran 2013 | SAPForum
SAP Ankara Forum 2013 / En İyi ile En Hızlı Buluştu Performans Gerçek Anlamına Kavuştu IBM, SAP Hana için en iyi, en ölçeklenebilir, en performanslı altyapısıyla projelerinizde… Artık tüm SAP sistemlerinizi...
no-cover

IBM – SAP Borçlar Muhasebesi Otomasyon Uygulama Çözümü

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara IBM SAP Borçlar Muhasebesi Otomasyon Uygulama Çözümü, satınalma faturalarının SAP sistemine girilmesi sürecinde verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla geliştirilmiştir. Çözüm...
no-cover

DDI – SAP Kurumsal İçerik Yönetimi ile OpenText Çözümleri

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara DDI Kamu kurumlarında her seviyede ve tüm departmanlarda doğru Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) stratejileri uygulanarak, uyum standartlarının yakalanması, verimliliğin arttırılması ve işbirliğinin...
no-cover

BTC – SAP CRM ile Hizmette Sınır Yok

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara BTC SAP CRM’in vatandaşlık ve müşteri hizmetlerini kolaylaştıran uygulamalarından Etkileşim Merkezi, Şikayet & Olay Yönetimi ve bu süreçlere bağlı alınabilecek raporlar uygulama ve proje...
no-cover

MBIS – SAP EHS / Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara MBIS SAP EHS (Environment, Health and Safety) çözümü şirketlerin faaliyetlerinin çevre ve çalışanlar üzerindeki etkilerini takip etmelerini ve bu konularda iyileştirmeler yapmalarını mümkün kılar....
no-cover

Pro’dea – Referanslarla Kurumsal Sözleşme Yönetimi

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara PRODEA SAP CLM ile ilk sözleşme taslağının hazırlanmasından onay süreçlerine, risklerin belirlenmesinden tek tek maddelerinin izlenmesine kadar tüm sürece hakim olun. İhale ve pazarlık sürecinde...
no-cover

Cybersoft – Kamuda A’dan Z’ye ERP Projesi

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara CYBERSOFT Kamu sektörünün standartlar, kanunlar ve yönetmeliklere göre ERP ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında doğru ürün...
no-cover

TÜRK TELEKOM / Self Servis Raporlama

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara TÜRK TELEKOM Operasyonel sistemler üzerinden, BusinessObjects kullanarak iş birimlerinin kendi raporlarını hazırlaması ve doğrudan rapor alabilmesi ile elde edilen...
no-cover

Yeni Türk Ticaret Kanunu: SAP Çözümleri

Şubat 2012 | SAPForum
 SAP Forum Ankara 1957’den bu yana yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu yenileniyor. 1 Temmuz 2012 itibariyle geçerli olacak değişikliklere hazır mısınız? Detaylı bilgi: www.sap.com.tr/ttk...
no-cover

Enerji Sektöründe SAP Çözümleri

Şubat 2012 | SAPForum
SAP Forum Ankara Uçtan uca entegre çözümler sunan SAP’nin Enerji çözümleri portföyü bu sunumda ele alınacaktır. SAP Çözüm portföyünden enerji üretimi, iletimi, dağıtım ve satışı ile ilgili tüm özel ve...