ADEL, SAP Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü’yle zaman ve işgücü verimliliği sağladı

“Proje 9 ay gibi kısa bir sürede, şirketimizin süreçlerine hakim 30 kişilik anahtar kullanıcı ekibi ve 20 kişilik fonksiyonel ve teknik danışmanlık ekibiyle, başarılı bir şekilde 1 Ocak 2014 tarihinde hayata geçirildi. Kullanıma geçtiğimiz daha ilk senede, SAP sistemi ADEL Kalemcilik süreçlerinde önemli bir katma değer yaratmış durumdadır.”
Tolga Demirbilek, ADEL Kalemcilik Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü

Hedefler

 • İş süreçlerinde doğru ve hızlı bilgi akışı sağlamak
 • Piyasa koşullarında rekabet avantajı sağlayabilmek için katma değer yaratmak
 • Mali İşler Mevzuatı’na ilişkin artan gereksinimleri karşılamak
 • Tek bilgi kaynağından tutarlı ve güvenilir veriye ulaşmak
 • Tüm bilgi akışı ve mekanizmaların sistem üzerinden otomatik işlemesine izin verecek bilgi altyapısını kurmak

Neden SAP

 • SAP’nin farklı çözümleri ile içerdiği süreç zenginliği
 • Çözüme, dünyanın her noktasında sürekli yatırım yapması
 • Danışman ve danışan firma ekosisteminde geniş alternatiflerin olması
 • Türkiye’deki yatırımlarını ciddi şekilde artırması

Neden Anadolu Bilişim

 • SAP standartlarına ve Türkiye şartlarına uygun proje yaklaşımı
 • Danışman ekibinin yetkinlikleri, tecrübeleri ve sertifikasyonları
 • Finansal anlamda güçlü olması
 • Grup şirketlerinin süreçlerine hâkimiyeti

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

SAP Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kapsamında Malzeme Yönetimi (MM), Satış Dağıtım (SD), Üretim Planlama (PP), Kalite Kontrol (QM), Bakım Yönetimi (PM), Maliyet Muhasebesi (CO), Finansal Muhasebe (FI) modülleri

Faydalar

 • Bölümler arası iletişim ve bilgiye ulaşma konularında verimlilik artışı sağlayarak, zaman ve işgücü kaybının önüne geçilmesi
 • Gerekli tüm bilgilerin tek bir platformdan anlık olarak alınabilmesi
 • Depo otomasyon sistemleri ve saha satış sistemleriyle tam entegrasyon sağlanarak tüm departmanların kullandığı entegre bir yapı kurulması
 • Raporlama yetenekleri artırılarak uluslararası standartların yakalanması

Gelecek Planları

ADEL Kalemcilik gelecekte, rekabet avantajı elde etmek amacıyla farklı sistemlerden gelecek tüm verinin konsolide olacağı bir İş Zekası çözümünü devreye almayı hedefliyor.

Adel Hakkında

Türkiye’de kalem denince ilk akla gelen ve bir geleneğe dönüşen ADEL, 1967 yılında kurulup 1969’da İstanbul-Kartal’daki fabrikasının açılışıyla faaliyete geçmiştir. 1995 yılında Faber-Castell’in şirkete yüzde 15,40’lık pay ile ortak olmasıyla ADEL, Faber-Castell markasını da kullanmaya başlamıştır. Ayrıca Eylül 2011’de Rusya’da LLC Faber-Castell Anadolu unvanlı bir şirket kurulmuştur. Avrupa genelindeki ağaç cidarlı kalem üretiminin yüzde 13’ü ADEL tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 3500 çeşit ürünle dünyadaki sayılı kırtasiye şirketlerinden olan ADEL Kalemcilik’in portföyündeki ürünler, farklı markalar altında güçlü bir satış ağı ile tüm Türkiye’ye pazarlanmakta, 60’a yakın ülkeye de ihracat yapılmaktadır.