Aselsan bütçe süreçlerini SAP BPC on HANA’ya taşıdı

Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir markadır.

ASELSAN, bütçe planlama ve kontrol süreçlerini, entegre bir yazılım üzerinde tasarlamak ve gerekli altyapının kurulması sonucu doğru bilgiye sürekli ve anında ulaşmak, bu süreçlerde hedeflenen değişimi destekleyen, iş süreçlerine değer katan, bilgiyi ve süreçleri kaynak sistemlere entegre etmek gibi ihtiyaçları doğrultusunda Detaysoft’un sunduğu bütçe (SAP BPC 10.1 Embedded on HANA) projesine başladı.

ASELSAN BPC on HANA projesi, Detaysoft bütçe projelerinde temel alınan metodolojiye göre modüler olarak gerçekleştirildi. ASELSAN’ın bütçeleme ihtiyaçlarına paralel olarak, projenin uygulama evresinde parametre planlama, teslimat ve nakit giriş planlama, genel gider planlama, proje üretim/satınalma/maliyet planlama, yatırım planlama, proje planları ve proje işçilik saatleri planlama, finansman planlama, personel planlama ve mali tablo (VUK/IFRS) modelleri geliştirildi.

ASELSAN ve Detaysoft ekiplerinin, 1 yıldan kısa sürede tamamladığı proje neticesinde, en önemli çıktı olan mali tablo raporları ASELSAN üst yönetimine sunuldu. Ayrıca BPC on HANA projesi sayesinde, kullanılmakta olan SAP ECC sisteminden BPC sistemine alınan veriler sisteme entegre edilerek ilgili yapıların ve verilerin bütçe sistemine aktarılması sağlandı. HANA altyapısı ile çalışma süreleri düşürülerek, ERP üzerindeki sistemsel iş yükü ortadan kaldırıldı. BPC sisteminin esnek ve parametrik yapısıyla simülasyon olanakları sunulmaya başlandı. Kolay giriş ekranları ile veri toplama süreleri azaltılarak, daha etkin analiz ve karar verme süreci oluşturuldu. Değişen raporlama taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde cevap verilmesi sağlandı.

Mevcut ve gelecekteki iş ve bilgi gereksinimlerini karşılayabilecek, iş modelindeki değişimlere uyarlanabilecek esnek bir mimari geliştirildi. ASELSAN bünyesinde yürütülen projelerin uzun dönemli olması göz önünde bulundurularak tahmin ve bütçe yılları için ay detayında 3 yıl, ayrıca uzun vadeli stratejik planlama yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yıl detayında 10 yıllık olarak planlama yapılmasına olanak sağlandı.