Brisa, bütçe planlama süreçlerinde SAP BPC ile dönüşüme imza attı

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortaklığıyla kurulan, Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik pazarının lideri olan Brisa, bütçe sürecini ACRON Bilişim danışmanlığında SAP BPC on HANA sisteminde yönetme kararı aldı. ACRON uzmanlığında başlayan bütçe finans yönetim süreci kısa sürede tamamlanarak, Brisa’nın süreç verimliliğine önemli ölçüde katkı sağlandı.

SAP BPC ile kazanımlar

SAP Business Planning and Consolidation on HANA ile bütçe döngü sürelerini azaltan ve daha hızlı simülasyon ve karlılık planlama yeteneği elde eden Brisa, SAP ERP sistemiyle entegre bir bütçe projesini hayata geçirmiş oldu.

Proje kapsamında aşağıdaki modüller devreye alındı:

 • Satılabilir Yeni Ürün planlama: Versiyon bazlı satışa açılacak tarihlerin belirlenebildiği merkezi bir ana veri yönetim uygulamasına geçildi.
 • Satış Planlama: Yurt içi kanal bazlı ve yurt dışı ülke bazlı olarak binlerce SKU için planlama, Excel uygulamaları yerine fiili ve geçmiş versiyonların planlama ekranlarında görülebildiği merkezi satış planlama uygulamasına geçti.
 • Üretim ve Satınalma Planlama: SAP ERP sisteminde yürütülen bu süreçler SAP BPC ortamında yeniden tasarlandı ve stok/satınalma planlama süreci yarım günden dakikalar seviyesine indirildi.
 • Maliyet Planlama: Ham madde ve iş planları SAP ERP doğal entegrasyonuyla çekilerek, tüm hesaplama ve dağıtımlar SAP BPC sisteminde tasarlandı. Bu süreçle, SAP ERP’de neredeyse bir günde hesaplanan yüzlerce üretim koduna ait maliyetler SAP BPC sisteminde dakikalar seviyesinde hesaplanabilir oldu.
 • Operasyonel Gider Planlama: Kullanıcıların geçmiş masrafları analiz edebildiği, enflasyona veya kendi varsayımlarına göre plan yapabildiği, HR bütçesiyle entegre bir planlama modülü tasarlandı. Tüm dağıtım kuralları SAP ERP ile entegre edilerek, herhangi bir değişiklikte SAP BPC sisteminde bütçe alokasyonlarını performanslı ve takip edilebilir şekilde kullanıcıların tekrar gerçekleştirebilmesi sağlandı.
 • Yatırım Planlama: Brisa Aksaray Fabrikası yatırımının da etkisiyle çok önem verilen bu modülle, yatırımın nakit projeksiyonu, amortisman hesaplaması ve var olan yatırımların ERP ile amortismanlarının alınması kolaylaştırıldı.
 • Mali Tablolar: Tüm planlama süreçlerinden elde edilen veriler, mali tablo ve raporlama küplerinde sunum formatlarına uygun şekilde sunulmaya başladı.

Bu modüllerle birlikte şu kazanımlar elde edildi:

 • Planlama sürecinin tüm adımlarının SAP BPC üzerinden takibi ve etkin yönetimi
 • Excel üzerinde manuel olarak yapılan çalışmaların sisteme aktarılmasıyla veri güvenliğinin sağlanması, hataların önüne geçilmesi
 • Rol bazlı yetkilendirme ile güvenli veri girişi ortamının sağlanması
 • Performans sorunlarının giderilmesi
 • Kullanımda esneklik ve kolaylık
 • Daha kullanışlı ve etkili rapor tasarımları
 • Farklı senaryolar üzerinden hızlı ve kolay çalışılması
 • Bütçe değerlerinde yapılacak değişikliklerin ürün maliyetlerine ve kârlılığa etkisinin anında simülasyonuyla, yöneticilerin karar süreçlerinin kısaltılması

ACRON verimlilik getirdi

Brisa Bütçe Planlama Yöneticisi Çağlar Konca, ACRON Bilişim’le yapılan işbirliğini şu şekilde değerlendirdi: “Şirketimizin stratejik hedeflerine katkımızı pekiştirecek şekilde sistem altyapımızı güçlendirme hedefiyle yola çıktık. Bütçe planlama sürecini bir bütün olarak değerlendirerek, operasyonlarımızı Excel gibi geleneksel teknolojilerden uzaklaştıracak şekilde SAP BPC sistem geliştirme projesini seçtik ve 2015 yılında tamamladık. İlk kez 2016 bütçe çalışmaları sırasında bu sistemin kullanımına başladık ve başarılı bir şekilde bütçe sürecini tamamladık. Sonuçlardan süre ve raporlama anlamında son derece memnun kaldığımızı ve bu anlamda verimli bir bütçe dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Projenin zor bir proje olduğunu biliyorduk. Zor olarak değerlendirmemizdeki önemli kriter aslında bunu sadece bir bütçe projesi olarak değil, tüm şirketin faydalanmasını beklediğimiz bir iş planı olarak görmemizden kaynaklanmaktadır. Tüm birimlerin ihtiyaçlarını optimum şekilde değerlendirerek, proje planını bu şekilde tasarlayıp tamamlamayı hedefledik. Gerek kendi finansal planlama birimimiz  gerekse diğer iş kollarında ciddi iyileştirmeler ve otomasyon sağlamış olduk. Bu süreçte doğru yönlendirmeler yapan ve çözüm odaklı danışmanlık anlayışına sahip ACRON’un önemli bir payı olduğunu ve bu süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum.”

Bugünün iş yaşamında bilgi teknolojilerinin önemine vurgu yapan Çağlar Konca, şunları ifade etti: “Avrupa’nın 7. büyük lastik üreticisi konumunda olan Brisa, Türkiye lastik sanayisinin öncü firmasıdır. 300 milyon dolarlık yatırımla 2017 yılının sonunda tamamlanması hedeflenen Aksaray’daki 2. fabrika ile kapasitesini artırmayı planlamaktadır. Bu ölçekteki büyük şirketlerde Büyük Veri konusu son derece önemli bir hale gelmiştir. Operasyonlarımızın büyüklüğü ve geniş ürün çeşitliliğimiz sebebiyle elimizde büyük bir data var. Elde ettiğimiz verinin analiz edilecek ve raporlanacak duruma getirilmesi önemli bir konu. Excel veya benzeri arayüzlerle ya da bunlara benzer ofis programlarıyla bu veriyi işlemek mümkün değil. Verimliliği artırmak için bilgi teknolojilerine bu noktada çok fazla ihtiyacımız oluyor. Brisa’da SAP sistemlerini 2002 yılından bu yana kullanıyoruz. Veri işleme sürecini hızlandırıp asıl vakti analiz kısmına bırakacak projelere çok ihtiyacımız oluyor. Biz bu teknolojileri maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz ve bu anlamda halen gelişmeye devam ediyoruz. Bugün bu konuda çok iyi bir seviyeye geldik. Özellikle operasyon sürelerinin kısaltılması açısından ele aldığımızda, son derece dikkat çekici kazanımlar söz konusu. Global trendleri yakın takip eden, bunları iş süreçlerine verimli bir şekilde yansıtan ve sektöründe yeniliklerin öncüsü olan bir şirket olarak, 2015 yılında ‘Dijital Sektör Lideri’ seçildik ve ‘Dijitalleşme Öncüleri’ ödülüne layık bulunduk. Bu da teknolojiyi kullanmak ve sistemlerimize adapte etmekteki vizyonumuzu ortaya koyuyor.”