Kurumsal dünyada iş modellerinin yanı sıra insan kaynakları uygulamaları da giderek değişiyor. Bu değişimin gerçekleştiği en önemli alanlardan biri de sağlık. İnsan kaynağının değerini çok iyi bilen ve çalışan sağlığına özel bir önem veren SAP Türkiye, 2016’da sağlık alanında gerçekleştirdiği etkinlikleriyle “SAP Global Health Ambassador Network”ten birincilik ödülü aldı.

Her yeni nesille ve her yeni teknolojiyle birlikte iş gücünün yapısı değişirken, işletmelerin çalışanlara yönelik uygulamaları da gelişiyor. Bu yeni uygulamalarda sağlık konusu da önemli yer tutuyor. Çalışan sağlığına yönelik çalışmalar artık özel sağlık sigortası gibi çözümlerin ötesine geçip, tedavi sunan değil, öncelikle sağlığı korumaya odaklanan girişimlere dönüşüyor. Çalışan sağlığının kurumlar açısından önemini şöyle özetlemek mümkün: 2010 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan verilere göre, sağlıklı çalışanlar üç kat daha yaratıcı olurken, işi sahiplenme oranları da sekiz kat artıyor.

Çalışanlarını en değerli varlığı olarak gören ve onların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapan SAP Türkiye, bu bağlamdaki faaliyetleriyle global bir başarıya imza attı. SAP Türkiye bünyesindeki Sağlık Takımı, çalışanlar için yıl boyunca hayata geçirdiği sağlık uygulamalarıyla “SAP Global Health Ambassador Network” tarafından 2016 yılında dünyanın en iyi takımı (“2016 Health Ambassador”) seçildi. SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hande Genç’in liderliğinde birbirinden farklı platformlarda İK çalışmalarına imza atan SAP Türkiye Sağlık Takımı’nın faaliyetleri böylece bir kez daha taçlandırıldı. SAP Türkiye’nin sağlık uygulamaları, sağlıklı beslenme seminerlerinden masaja, checkup’tan stres yönetimine, göz sağlığı seminerlerine ve empati eğitimlerine kadar birçok farklı başlıktaki aktiviteleri içeriyor.

SAP Türkiye İK Departmanı’na verilen “2016 Health Ambassador” ödülü, SAP Health Ambassador Network tarafından 60’ı aşkın ülke temsilcilikleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. SAP Health Ambassador Network, küresel sağlık faaliyetlerinin iletişimini ve koordinasyonunu artırmak için kurulmuş bir platform olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, yerel seviyede gerçekleştirilen en iyi uygulamaları SAP içerisinde global olarak paylaşarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Platform ayrıca küresel programların geliştirilmesi için önemli bir rol üstleniyor.

Üç kat daha verimli çalışanlar

SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hande Genç, bu ödülle ilgili olarak şunları ifade ediyor: “Health Ambassador Network tarafından takdir edildiğimiz ve birincilik ödülünü aldığımız için son derece mutluyuz. Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki şirketlerin sağlık odaklı çalışma kültürüne sahip olması, çalışanlarının üzerinde pozitif etkiler sağlıyor. Günden güne değişime uğrayan çalışma ortamında dijitalleşme ve global rekabet insanları daha verimli, ancak daha uzun süre çalışmaya zorluyor. Bu noktada ise çalışanların sağlıklı bireyler olmaları büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, çalışanların sağlıklı olması durumunda, verim ve yaratıcılıklarının üç kat arttığını ve işlerini sahiplenme oranının da sekiz kata yakın artış gösterdiğini açıklıyor. Bir diğer araştırma ise çalışanlarını sağlıklı ve motive olmaları için aktif şekilde destekleyen şirketlerin daha etkin ve verimli bir iş gücüne sahip olduklarını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda SAP Türkiye olarak çalışma koşullarını sürekli iyileştiren, çalışanların gelişimlerine katkı sağlayan ileri görüşlü insan kaynakları uygulamaları ile farklılaşarak elde ettiğimiz bu ödülü almak bizim için önemli bir gurur kaynağı oldu.”