Duyar Vana SAP Strateji Yönetimi Projesi başarıyla gerçekleştirildi

ACRON Bilişim liderliğinde hayata geçirilen Duyar Vana SAP Strateji Yönetimi Projesi,
başarılı bir şekilde canlı kullanıma alındı. ACRON Bilişim, Duyar Vana SAP Strateji Yönetimi projesi kapsamında, Duyar Vana süreçlerindeki 100’ün üzerinde KPI’ın, SAP Strategy Management üzerinden sunumu ve anlık olarak aktarılan fiili verilerle, hedef-fiili karşılaştırması yapılabilmesi işlevlerini başarıyla tamamladı. Projenin temel hedefleri doğrultusunda yaklaşık 500 adet tekil göstergenin ERP ile entegrasyonu ve departman seviyesinde hedef kartlarının oluşturulmasını içeren ilk fazın tamamlanması, ek olarak yapının yönetici/uzman seviyesine yayılımının sağlanması ve bu göstergelerin de SSM üzerinden etkin takibinin sağlanması gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada ise sisteme girişi manuel olarak yapılan gösterge sayısının en aza indirilerek, ERP-SSM entegrasyon alanının genişletilmesi aksiyonları gerçekleştirildi.

Duyar Vana Stratejik Yönetim Uzmanı Çağatay Açıksöz, proje ile ilgili olarak; “Projenin ACRON tarafından ele alınış şekli, uygulanan metodoloji ve danışman ekibin yetkinliği ihtiyaçlarımızı karşılar nitelikteydi. Yazılım üzerinde talep ettiğimiz özelleştirme noktaları, titizlikle değerlendirilerek, sonuca ulaşma noktasında önemli bir efor harcandı. Proje sonunda 500’e yakın tekil KPI’ın başarıyla entegrasyonun sağlandığını görmek hepimiz için mutluluk verici bir çıktı oldu. ACRON ile çalışmayı sektördeki diğer paydaşlarımıza ve müşterilerimize de öneriyorum” dedi.

ACRON Bilişim Bütçe Planlama Birim Yöneticisi Mustafa Karazlı ise yaptığı değerlendirmede, “Proje sürecini; strateji hedeflerine bağlı olarak şirket performansının gözlemlenmesi, strateji içerisindeki alt bileşenlere odaklanmaya yardımcı olması, amaçlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin gözlemlenmesi, kaynak kullanımı optimizasyonu, iş süreçlerine göre kategorizasyonun hayata geçirilmesi, kullanımı kolay ve tek arayüzde entegre hedeflerin oluşturulması, KPI ve inisiyatif yönetimi şeklinde özetlemek doğru olacaktır” dedi.