İşletmenin beyni yönetim kurulu, kalbi ise çalışanlardır