Kamudaki en büyük SAP projelerinden biri Metro İstanbul A.Ş.’de gerçekleştiriliyor

Metro İstanbul A.Ş. için geliştirilen Metro Kurumsal Yazılım Çözümleri Uyarlama Projesi, Çözümevi danışmanlığında, SAP S/4HANA 1610 kullanılarak hazırlanmaya başladı. Türkiye’de gerçekleştirilecek en büyük kamu SAP projelerinden biri olma özelliği taşıyan projede Syclo RM, EWM, MRS gibi birçok yeni ürün/modül hayata geçirilecek.

Proje iki fazda yapılacak. İlk faz en yoğun içerikte SAP PM (Plant Maintenance) Bakım Yönetimi modülü de dahil 14 SAP modülünün yanı sıra PDKS, Taşıt Tanıma Sistemi, Banka Entegrasyonları, MS Outlook Takvim entegrasyonu, Proje Yönetim Programları ile entegrasyonunu kapsıyor. Ayrıca Syclo IM, Syclo WM, LAM gibi yeni ürünleri, e-fatura, e-arşiv, e-defter, SRM (İleri Satınalma) uygulamalarını ve OT ile doküman yönetimini içeriyor.

Projenin ikinci fazında ise SAP CO-PA (Kârlılık Analizi), SAP BPC (Bütçe Planlama), SSM (Strateji Yönetimi) yanı sıra SLM, VIM, PPM, QM, EHS, MRS ve Syclo RM gibi modüller/ürünler yer alıyor. Bunlara ek olarak SAP’nin İK Bulut Çözümü SuccessFactors üzerinde performans yönetimi, eğitim yönetimi ve işe alım ikinci fazda konumlandırılıyor. İkinci fazda gerçekleştirilecek dış sistem entegrasyonları ise SCADA, ENYS ve PLM, 2D & 3D entegrasyonları olacak.

Birinci fazın Ocak 2018’de, ikinci fazın ise Ekim 2018’de canlıya geçmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında Metro İstanbul A.Ş. departmanların birbiri ile entegre çalışabilmesi; standardizasyon; insan kaynaklı hataların minimize edilmesi; sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflığın sağlanması; kurumsal hafızanın oluşturulması; mobil çözüm haritası ile hızlı ve her yerde karar alma; onay süreçlerinin yönetimi ve maliyetlerin düşürülmesi gibi faydalar elde edecek.