Kat Mekatronik SAP BPC ile bütçe süreçlerini iyileştirdi

Kurumsal kaynak planlamada uzun zamandır SAP ERP kullanan Kat Mekatronik, bütçe planlama süreçlerini de IBSS danışmanlığında SAP BPC çözümüne taşıdı. Otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren Kat Mekatronik, bu proje sayesinde esnek, entegre, merkezi ve hızlı bütçe planlama ve kontrol süreçleri elde etti.

IBSS’in deneyimli ekibi ve Kat Mekatronik yetkilileri tarafından projenin kavramsal tasarımının yapılmasının ardından geliştirme çalışmaları başlatıldı. Projede Parametre Planlaması, Satış Planlaması, Üretim ve Üretim Planlama, Satınalma/Stok Planlama, SMM Planlama, Gider Planlama, Yatırım Planlama, Kredi Planlama, Kârlılık Planlama, Mali Tablolar, Raporlar ve Yetkilendirme-İş Akışları çözümleri başarıyla devreye alındı.

Projenin en önemli farklılıklarından biri, IBSS danışmanlarının, yarı mamul stoklarını da dikkate alarak maliyetleri SAP Malzeme Defteri ile aynı detayda simüle edilecek şekilde düzenleyen bir yapı kurması oldu. Böylece üretim sürecindeki bütçe çalışmaları çok daha sağlam bir zemine oturtuldu.

SAP BPC projesi sonucunda Kat Mekatronik, bütçe süreçlerinde simülasyon yapma olanağı elde etti. Bu sayede şirketin bütçe planları artık hem mevcut durumlara hem de beklentilere göre esnek bir şekilde revize edilebiliyor. SAP BPC’nin esnek mimarisi sayesinde, gelecekte şirketin iş modellerinde değişim olsa bile bütçe planlama süreçleri bu değişimlere uyumlu hale getirilebilecek.

Bütçe analizi ve raporlama gibi işlemler artık SAP BPC ile gerçekleştirildiğinden, bu iş yükü ilgili iş birimlerindeki çalışanların üzerinden alınıyor. Böylece Kat Mekatronik ekibi kendi iş alanlarına, özellikle de Ar-Ge çalışmalarına vakit ayırabiliyor.