Küçük ya da orta ölçekli bir işletmeniz varsa ve kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüne yatırım yapıp yapmama konusunda kararsızsanız, kendinize “Bu yatırıma ayıracak maddi kaynağım var mı?” yerine, şunu sormalısınız: “Bu yatırımı yapmamanın maliyetini göze alabilir miyim?”

Özellikle kurumsal uygulamaların işletmeler üzerindeki etkilerini ele alan bağımsız araştırma şirketi Mint Jutras 2013 yılında bir araştırma yaparak, 475 küçük ve orta ölçekli işletme sahibiyle görüştü. En fazla 100 çalışanı olan bu işletmeler, kurumsal kaynak planlama (ERP) konusundaki görüşlerini ve deneyimlerini paylaştılar.

Bu araştırma, KOBİ’ler için ERP’nin faydalarını gösteren sonuçlar verdi. Örneğin, “Global Kalitede” bir ERP çözümü kullanmakta olan katılımcıların yüzde 87’si, ERP’nin sadece maliyet tasarrufu özelliği sayesinde bile, yaptıkları yatırımın geri dönüşünü ilk 1-2 yıl içinde almışlardı. Maliyet tasarrufu ise büyük ölçüde insan kaynağı, süreçler ve teknolojilerde kaydedilen iyileştirmelerden kaynaklanıyordu.

Maliyet tasarrufunun ötesinde, kârlılığın da bir önceki yıla göre ortalama yüzde 28 arttığı tespit edildi. Zamanında ve sorunsuz teslimat, müşteri bağlılığı dağıtım ve üretimde döngü süreleri, üretim gibi alanlarda da yüzde 23-29 iyileşme sağlandı.

ERP’nin faydasını nasıl göreceğiz?

Gartner’ın 2014 tarihli “Working Smarter, Not Harder Is the Key to Business Success With ERP” (ERP ile Kurumsal Başarının Anahtarı, Daha Çok Değil, Daha Akıllıca Çalışmak) adlı raporu da ERP sistemlerinin gerçek faydasını ölçümlemenin yollarını bilmek gerektiğini vurguluyor.

ERP’nin faydasını ölçümlemenin ilk adımı, şirket içindeki değerini ve işletmeyi nasıl daha rekabetçi hale getirebileceğini anlamaktan geçiyor. İşletmelerin ERP’yi sadece bir teknoloji olarak değil, pazarda fark yaratmaya, stratejik hedeflere ulaşmaya ve rekabet avantajı elde etmeye yönelik bir araç olarak görmeleri gerekiyor.

Gartner’ın raporuna göre, şirketlerin rekabet gücünü artırmak söz konusu olduğunda ERP, inovasyon gibi yatırımlar kadar öncelikli görülmüyor. Oysa yeni inovasyon yetenekleri kazanmayı sağlayacak derecede doğru ve güncel bilgiler edinmek için öncelikle sağlam ve entegre bir ERP zemini oluşturmak gerekiyor. Örneğin bir işletme, her an ve her yerden erişim için mobil bir uygulamaya yatırım yapma kararı alabilir. Ama bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde çalışması için, temelindeki bilgilerin her zaman güncel ve entegre olabilmesi şart.

Kısacası ERP, pek çok hedefiniz için en doğru başlangıç noktasıdır ama maliyet söz konusu olduğunda KOBİ’ler tereddüt edebiliyor. Bu durumda önerimiz, işletmede iyileştirilmesi gereken ana noktaları belirlemek. İşletmenizi farklı kılan nedir? Sizin için en kritik görevler nelerdir? Değişime hangi noktada ihtiyacınız var? Öncelikli olarak sadece bu alanlara odaklanmak, maliyetleri düşürür ve uygulama sürecini sadeleştirir. Pek çok KOBİ’nin, ERP uygulamasına ayıracak maddi kaynaklarının olmadığına inanmalarına karşın, deneyimlerimiz bunun aksini söylüyor. KOBİ’ler, gelecekteki büyümelerini sınırlamadan, stratejilerini bugünden hayata geçirmelerini sağlayacak, dünya kalitesinde bir ERP çözümüne maddi kaynak ayırabilir. Üstelik, SAP’nin online sunduğu ücretsiz benchmarking araçlarını kullanarak, ERP uygulamasına başlamadan önce, işletmelerin iyileştirilme potansiyeli yüksek noktalarını belirlemek de mümkün. SAP KOBİ çözümleri, gerek önceden yapılan analizler, gerekse hızlı ve kolay uygulama konusunda KOBİ’ler için uygun maliyetli ERP seçenekleri sunuyor.

Gartner ayrıca, kullanılan ERP çözümünün kurumsal stratejilere uygun olması ve uzun vadeli bakım ve destek hizmetlerini de kapsaması gerektiğini vurguluyor. ERP sisteminin yeteneklerini anlayan ve sistemi başarılı bir şekilde kullanıp geliştirme kapasitesine sahip anahtar kullanıcıların oluşturduğu bir yapı, uzun vadede gelişmeye daha açık bir sistem kurulmasını sağlıyor. Bu anahtar kullanıcıların bilgi teknolojileri uzmanı olması gerekmiyor; bu kişiler, müşterilerin ve şirketin iş yapış biçimini anlayan gerçek kullanıcılar olmalı. Bu sayede hem şirketi en iyi tanıyan kişiler bu süreçte aktif görev alıyor hem de ERP uygulaması için ek personel alımına gerek kalmıyor.

Bir KOBİ olarak maddi kaygılarla ERP’den uzak durmak yerine, getiri odaklı bir perspektiften bakmanın zamanı geldi! Hedefiniz, uzun vadede ihtiyaçlarınızı karşılayacak, uygun maliyetli bir süreç oluşturmaksa, ERP sizin için en uygun ve en temel araç. Dolayısıyla kendinize şunu sormalısınız: “ERP yatırımı yapmamanın maliyetini göze alabilir miyim?”

Bu yazı, Digitalist Magazine’de Dror Orbach imzasıyla yayımlanmış makalelerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.