Kocaer Haddecilik’te SAP S/4HANA projesi tamamlandı

Çözümevi, SAP S/4HANA ile gerçekleştirilen Kocaer Haddecilik SAP projesini devreye aldı. Proje; 1 proje yöneticisi, 10 modül danışmanı, 2 çözüm lideri, 5 ABAP danışmanından oluşan 18 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirildi. SAP S/4HANA ile gerçekleştirilen proje kapsamında FI – Muhasebe, TRM – Kredi ve Risk, AA – Duran Varlıklar, CO – Maliyet Muhasebesi, MM – Malzeme Yönetimi, PP – Üretim Planlama, QM – Kalite Yönetimi ve SD – Satış Dağıtım modülleri kurgulandı.

Ayrıca Kocaer’e özgü süreçler çerçevesinde şu uygulamalar oluşturuldu ve devreye alındı: Sipariş Karşılama Programı, Üretim Planlama Havuzu Programı, İş Emri Kokpit Programı, Kütük Kesim Ekranı, SAP-EBA Entegrasyonu, SAP-Pratis Entegrasyonu, SAP-Boysweb Entegrasyonu, Kantar Entegrasyonu, SAP-Excalibur Üretim Sistemi Entegrasyonu, e-Fatura Çözümü, e-Defter Çözümü.

Çözümevi’nin başladığı ilk SAP S/4HANA projesi olan ve deneyimli danışman kadrosu tarafından başarıyla hayata geçirilen proje sonucunda, Kocaer Haddecilik tüm iş süreçlerinde entegre bir yapıya kavuştu. Proje öncesinde stok takibi konularda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılarak genel anlamda daha sağlıklı ve güvenilir bir raporlama yapısı elde edildi. Üretim yapan bir firma olarak Kocaer Haddecilik, SAP S/4HANA ile üretim planlama ve satış süreçlerinin entegrasyonu sayesinde üretim planlamada da verimlilik artışı elde etti.