Onko-Koçsel ilaçları SAP ERP ile iş süreçlerinde verimliliği artırdı

1987 yılından bu yana ilaç sektöründe faaliyet gösteren Onko-Koçsel İlaçları, şirket genelindeki iş süreçlerinde entegrasyon ve iyileştirme sağlayan SAP ERP projesini Çözümevi danışmanlığında tamamladı. Proje sonucunda satın alma, lojistik, üretim, kalite, mali işler, insan kaynakları ve satış süreçleri birbiriyle kusursuz bir koordinasyonla çalışmaya başladı. Böylelikle hem raporlama hem de izlenebilirlik konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Şirket, SAP geçişinin ardından mali dönem kapanışlarını öne çekmeyi başardı.

Onko-Koçsel İlaçları çatısı altında bir üretim tesisinin de faaliyete geçmesiyle, iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar verildi. Sektöründe global bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda süreçlerini yeniden tasarlayan Onko-Koçsel, entegrasyon sorunlarını aşmak için bir SAP ERP projesine ihtiyaç duydu.

Şubat 2015’te başlayan SAP ERP projesi, planlanan sürede tamamlanarak 1 Ocak 2016 tarihinde canlı kullanıma alındı. Şirket çalışanlarından 40 kişi ve 16 kişilik Çözümevi danışman ekibiyle birlikte MM-Malzeme Yönetimi, WM-Depo Yönetimi, PP-Üretim Planlama ve Kontrol, PM-Bakım Yönetimi, CO-PA Karlılık Analizi, CO-Maliyet Muhasebesi ve Kontrol, FI-Mali Muhasebe, SD-Satış ve Dağıtım, QM-Kalite Kontrol, HR-İnsan Kaynakları, BASİS- Sistem Kurulumu modülleri hayata geçirildi.

Proje sayesinde şirket genelinde iş süreçlerinde entegrasyon ve iyileştirme sağlandı. Satın alma, lojistik, üretim, kalite, mali işler, insan kaynakları ve satış süreçleri birbiriyle kusursuz bir koordinasyonla çalışmaya başladı. Böylelikle hem raporlama hem de izlenebilirlik konusunda önemli ilerleme kaydedildi. SAP geçişinin ardından mali dönem kapanışları öne çekildi.

Çözümevi danışmanlığıyla gerçekleştirilen proje, planlanan sürede başarıyla hayata geçirildi. Onko-Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç, Çözümevi’nin tercih edilme nedenini şöyle açıkladı: “Olumlu referansları ve geçmiş deneyimini baz alarak tercih ettiğimiz Çözümevi, ilaç sektöründeki tecrübesi sayesinde projenin daha verimli bir şekilde tamamlanmasını sağladı.”

Onko-Koçsel İlaçları; SAP ERP sistemine geçiş sonrasında SAP BusinessObjects, e-mutabakat, SAP Fiori ve mobil onay projelerini de yine Çözümevi ile gerçekleştiriyor. Bir sonraki adımda ise envanter takip sisteminin kurulması hedefleniyor.