SAP, 2015 hedeflerini aştı ve 2017’ye ilişkin orta vade hedeflerini yükseltti

SAP SE, 2015 yılının dördüncü çeyreği ve 31 Aralık 2015 itibarıyla sona eren tüm yıla dair finansal sonuçlarını açıkladı.

SAP, bulutta elde ettiği hızlı büyüme ve ana lisanslama hizmetlerindeki çift haneli büyüme ile 2015’in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir ivme yakaladı.   Şirket 2015 yılı IFRS olmayan toplam bulut ve yazılım gelirlerinde %20 (sabit kurda %12) büyüme kaydederek sabit kurda %8-10 seviyelerinde olan büyüme hedefini aştı. SAP’nin buluttaki satış başarısının en önemli göstergesi olan yeni bulut abonelikleri, tüm yılda %103 oranında artışla 833 milyon Euro’ya ulaşırken, yılın son çeyreğinde bu oran %75 olarak gerçekleşti ve 344 milyon Euro gelir elde edildi. Bunun yanı sıra, tüm yılda IFRS olmayan bulut ve destek gelirleri de sabit kurda 1,95-2,05 milyar Euro olarak belirlenen hedefin üzerine çıkılarak 2,3 milyar Euro’ya (sabit kurda 2 milyar Euro) ulaşıldı. SAP’nin IFRS olmayan faaliyet kârı 6,35 milyar Euro olurken (sabit kurda 5,903 milyar Euro) şirketin sabit kurda 5,6-5,9 milyar Euro olarak belirlenen hedefi aşıldı) oldu.

SAP CEO’su Bill McDermott sonuçlarla ilgili olarak şunları ifade etti: “2015’te ulaştığımız güçlü büyüme, S/4HANAinovasyon döngüsünün başarıyla devam ettiğini gösteriyor. Bulutta bütünsel vizyonumuzla sektördeki ana oyunculardan ve münferit çözümler sunan rakiplerimizin arasından sıyrılıyoruz. Hem bulut ve yazılım alanında, hem de işletme karımızda hedeflerimizi aştık. Bu sonuçlar SAP’nin gelecekte de, büyümesini ve  karlılığını sürdüreceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor..”

SAP CFO’su (SAP Finans Başkanı) Luka Mucic da şöyle konuştu: “2015’te elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, müşterilerimizin baştan aşağı dijitalleşebilmesine destek olmak için sunduğumuz ana çözümler ile birlikte, bulut ve iş ağlarındaki inovasyon stratejimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Yatırımlarımızın odağını stratejik büyüme alanlarına çevirerek kurumsal dönüşümümüzü tamamladık ve bu da pazarda önemli büyüme fırsatları elde etmemizi sağladı. Kazandığımız bu güçle 2017 hedeflerimizde çıtayı her zamankinden daha fazla yükseltiyoruz.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin ise sonuçları şöyle değerlendirdi:  “SAP olarak, ‘Sadeleşme’ vizyonumuzla ve sunduğumuz yenilikçi çözümlerle Türkiye’deki şirketlerin küresel pazarlarda üstünlük sağlayacak rekabet gücü kazanmalarına destek oluyoruz. 2015 yılında en önemli önceliklerimizin başında buluta erişimi sadeleştirerek, mobil, iş analitiği, büyük veri yönetimi çözümlerimizle iş süreçlerindeki karmaşayı önlemek ve müşterilerimizin işlerini daha basit ve hızlı yönetmelerine yardımcı olmak geliyordu. SAP HANA platformu ve uçtan uca değer yaratan kapsamlı çözümlerimizle müşterilerimizi teknolojik dönüşümlerinde destekliyoruz. 2015, bulutta elde ettiğimiz üç haneli büyüme ile bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu ve 2016’ya güçlü bir başlangıç yaptık. Şimdiden bu yıl da hedeflerimizi geride bırakarak dijital ekonominin nabzını tutacağımızı söyleyebilirim.”

2015 Dördüncü Çeyrekte Öne Çıkanlar 

SAP S/4HANA’yı tercih eden şirketlerin sayısı dördüncü çeyrekte iki katın üzerinde arttı

SAP’nin merkezde konumladığı yeni nesil çözümü SAP S/4HANA, şirketlerin tüm operasyonlarını gerçek zamanlı yönetmesini ve ekosistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak başarılı sonuçlar elde etmelerini sağlıyor.  Tüm bölgelerde, her sektörden SAP S/4HANA’yı tercih eden şirketlerin sayısı hızlı bir artışla her çeyrekte iki katının üstüne çıkarak 2015 yılsonu itibariyle 2700’ü aştı. S/4HANA, SAP’nin geniş inovasyon portföyünün müşteriler tarafından benimsenmesinde katalizör rolü üstleniyor. Örneğin Merck,  iş süreçlerini sadeleştirerek veriye hızlı erişim, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve verimlilik için SAP S/4HANA’yı tercih ediyor. 

İnsan Kaynakları Yönetimi’nde güçlü ivme

Şirketlerin, hem esnek, hem de daimi çalışanlardan oluşan toplam iş gücünü yönetebilmek için SAP çözümlerine olan ilgisi dünya çapında artıyor. Bu doğrultuda SAP’nin İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sunduğu çözümlerin temelini oluşturan SuccessFactors Çalışan Merkezi’nin müşteri sayısı 2015’in dördüncü çeyreğinde 1000’i aştı. Bu başarısıyla SAP, özellikle ABD dışındaki pazarlarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında en büyük rakiplerini geride bıraktı. Örneğin Lufthansa da SAP SuccessFactors’u tercih etti. İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki inovasyonları SAP’yi farklılaştırarak pazarda avantajlı duruma getiriyor.

Satış, Pazarlama ve Ticaret çözümlerinde güçlü büyüme

SAP Satış, Pazarlama ve Ticaret çözümlerinde de güçlü bir büyüme yakaladı. SAP müşterileri, tüketicilerle olan ilişkilerini kişiselleştirerek tüm kanallardan daha yakın bir iletişim kurma olanağı buldu. Tüm departmanların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak bağlanmasını sağlayabilmesi ve uçtan uca tek bir değer zincirinde e-ticaret olanağı sunması SAP’yi benzersiz bir konuma yerleştiriyor. Satış, Pazarlama ve Ticaret alanında yeni bulut abonelikleri 2015’te üç haneli büyüme kaydetti.  

İş ağlarında güçlü büyüme

SAP, hiper bağlantılı bir dünyaya öncülük ediyor. Ariba, Fieldglass ve Concur’dan oluşan SAP İş Ağları çözümleri ile (SAP Business Networks),; müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve geliştiricileri kapsayan büyük bir ekosistem  ile her geçen gün daha gelişmiş içerik ve inovasyon sunan zengin bir açık platforma erişim olanağı sağlıyor. SAP, İş Ağları’nda yeni bulut abonelikleri tüm yılda %187 artışla 309 milyon Euro’ya ulaştı.

Ariba iş ağına bağlı olarak ticaret yapan yaklaşık 2 milyon şirketin toplam ticaret hacmi 740 milyar Dolar’ı aştı. Concur ile 32 milyondan fazla kullanıcı seyahat ve masraf işlemlerini yaparken, SAP müşterileri Fieldglass platformu üzerinden son 12 ayda 130 ülkede toplam 1,9 milyonu aşkın esnek çalışanı yönetti.

Bölgesel Performans – Bulut ve Yazılım Gelirlerinde Tüm Bölgelerde Çift Haneli Büyüme

2015 yılının dördüncü çeyreğinde SAP, özellikle Almanya ve Rusya’da lisanlı yazılım alanında elde ettiği çift haneli büyüme ile EMEA bölgesinde IFRS olmayan bulut ve yazılım gelirlerinde %11’lik bir büyüme kaydederek güçlü bir performans sergiledi.  EMEA bölgesinde, SAP’nin IFRS olmayan bulut abonelik ve destek gelirlerindeki artış ise yeni bulut abonelikleriyle birlikte %53 oranında gerçekleşti.

Amerika bölgesi dördüncü çeyrekte yazılım gelirlerinde elde ettiği güçlü performans ile çift haneli büyüyerek IFRS olmayan bulut ve yazılım gelirlerini %27 oranında artırdı. Çevresindeki makro-ekonomik istikrarsızlığa rağmen Brezilya yazılım gelirlerinde çift haneli büyüme ile güçlü bir performans sergileyerek yükselişe geçti. Amerika bölgesinde yeni bulut aboneliklerinde çift haneli büyümeye ulaşılırken, toplam IFRS olmayan bulut ve destek gelirleri %89 oranında büyüdü.

Asya-Pasifik Japonya (APJ) bölgesinde ise dördüncü çeyrekte çift haneli büyüme performansı yakalandı. IFRS olmayan bulut ve yazılım gelirleri %18 artış gösterirken Avustralya ve Hindistan’da yazılım gelirlerinde çift haneli büyüme gerçekleşti.  Bölgede, IFRS olmayan bulut ve destek gelirleri %55 oranında büyüdü. Yeni bulut aboneliklerinde üç haneli büyümeyle çok güçlü bir ivmeye ulaşıldı. 

2016 ÖNGÖRÜLERİ

  • SAP bulutta yakaladığı güçlü ivmeye dayanarak, 2016’da tüm yılda IFRS olmayan bulut abonelik ve destek gelirlerinin sabit kurda 2,95-3,05 milyar Euro aralığına ulaşmayı hedefliyor (2015: 2,3 milyar Euro). Bu aralığın üst limiti sabit kurda %33’lük bir büyümeyi temsil ediyor.
  • SAP, 2016’da tüm yılda IFRS olmayan bulut ve yazılım gelirlerinde sabit kurda %6 ile %8 aralığında artış sağlamayı hedefliyor (2015: 17,23 milyar Euro).
  • SAP, 2016’da tüm yılda IFRS olmayan faaliyet kârının sabit kurda 6,4 milyar Euro ile 6,7 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor (2015: 6,35 milyar Euro).

Şirketin 2016 öngörüleri sabit kur üzerinden hesaplanırken, mevcut rakamların yıl içinde gerçekleşecek döviz kuru dalgalanmalarından etkileneceği  göz önüne alınıyor. 

ORTA VADE HEDEFLERİ

SAP, mevcut döviz kuru ortamını ve elde ettiği sıra dışı başarı ivmesini göz önüne alarak 2017’ye dair hedeflerini yükselttiğini açıkladı.

Döviz kurunda istikrar varsayımıyla SAP, 2017 yılında IFRS olmayan bulut abonelik ve destek gelirlerinde 3,8 milyar Euro ile 4 milyar Euro aralığına ulaşmayı öngörüyor. Bu büyümenin üst limiti 2015’ten 2017’ye %32’lik yıllık bileşik büyüme oranını temsil ediyor. 2017’de IFRS olmayan toplam gelirlerin ise 23-23,5 milyar Euro civarında olması bekleniyor. Şirket, 2017 yılında 6,7-7 milyar Euro aralığında IFRS olmayan faaliyet karı elde etmeyi hedefliyor.

SAP, bulut faaliyetleri ve destek gelirindeki hızlı ve güçlü büyüme sayesinde şirketin öngörülebilir hedef oranının artacağına inanıyor. Yazılım lisanslarındaki gelir ivmesi göz önüne alındığında, SAP bulut abonelikleri ve destek gelirleri ile yazılım desteği gelirlerinin 2017’de elde edeceği toplam gelirlerdeki payının %63-65’i oranında olmasını bekliyor.

2017 yılına kadar yazılım lisanslarındaki gelire yaklaşması beklenen bulut abonelik ve destek gelirlerinin, 2018’de ise yazılım lisansı gelirlerini aşması bekleniyor. SAP bu dönemde, bulut faaliyetlerinin operasyon karlılığını hızla artıracak bir hacme ulaşmış olmayı hedefliyor.

Şirket, uzun vadeli yüksek oranlı 2020 hedeflerinde yeni bir düzenleme yapmayarak 2015’te ortaya koyduğu hedefleri yineliyor.

  • IFRS olmayan bulut abonelik ve destek gelirlerinin 7,5-8 milyar Euro aralığında olması hedefleniyor.
  • IFRS olmayan toplam gelirin 26-28 milyar Euro aralığında olması hedefleniyor.
  • IFRS olmayan faaliyet karının 8-9 milyar Euro aralığında olması hedefleniyor.
  • Öngörülebilir gelirlerin %70-75 seviyesine çıkması bekleniyor (bu oran bulut abonelikleri ve destek gelirleri ile yazılım desteği gelirlerinin toplamını ifade ediyor).