SAP 2015 yılında ekonomik, çevresel ve sosyal göstergelerde ilerlemeye devam etti

SAP’nin finansal verilerin yanı sıra ekonomik, çevresel ve sosyal performansı da değerlendiren 2015 entegre raporu yayınlandı. Rapora göre, 2015 yılı boyunca SAP temel sürdürülebilirlik göstergelerinde ilerleme kaydetmeyi sürdürdü.

Bir yıllık dönemde SAP’nin çalışan katılımı göstergesi bir önceki yıla oranla yüzde 2 artışla yüzde 81’e ulaşırken, iş sağlığı kültürü endeksi de yüzde 3 artışla yüzde 75 oldu. Çalışan bağlılığı oranı da yüzde 91,8 olarak gerçekleşti. Çevresel performans açısından en kritik göstergelerden biri olan karbon ayak izi de yüzde 9 oranında azalarak 455 kiloton olarak kaydedildi.

Entegre rapor, ilgili göstergelerin faaliyet kârı üzerindeki finansal etkilerini değerlendiriyor. Bu işlemi iki aşamada ele alan raporda öncelikle SAP’nin sosyal ve çevresel neden-sonuç zincirleri belirleniyor. Daha sonra şirketin gerçek verileri kullanılarak bu zincirlerin finansal etkileri ölçülüyor. Bu yöntemin çalışan katılımı endeksine uygulanmasıyla, sadece yüzde 1’lik değişimin bile SAP’nin faaliyet kârında 40-50 milyon Euro aralığında değişiklik yarattığı hesaplandı. Dolayısıyla, entegre raporda belirtilen yüzde 2’lik çalışan katılımı artışı, SAP’nin faaliyet kârında 80-100 milyon Euro artış anlamına geliyor.

İş sağlığı kültürü endeksindeki artış ise, işletme kârı üzerinde diğer tüm göstergelerden daha büyük bir etki yaratıyor. SAP çalışanlarının sağlığı, çalışma koşulları ve şirketteki liderlik kültürüne odaklanan bu endeksteki yüzde 3’lük artış, faaliyet kârında 225-255 milyon Euro artış sağladı.

2015 yılında SAP’nin çalışan bağlılığı oranı yüzde 93,5’ten yüzde 91,8’e geriledi. Mevcut çalışan devir hızının şirketin inovasyon becerisini geliştirdiğine inanan SAP, bu anlamda yüzde 100’lük bir orana ulaşmayı hedeflemiyor.

Çevresel raporlamada ise karbondioksit emisyonları en önemli gösterge olarak dikkat çekiyor. SAP, CO2 emisyonlarında yüzde 1 düşüş elde ettiğinde, maliyetlerde yaklaşık 4 milyon Euro tasarruf sağlıyor. 2015 yılında emisyonların 500 kilotondan 455 kilotona düşmesiyle (yüzde 9 azalma), SAP CO2 emisyonlarını çalışan başında yaklaşık yüzde 18 oranında azaltmış oldu. Bu başarı, havayoluyla iş seyahatlerinin azaltılması ve karbondioksit telafi projelerine katılım gibi önlemlerden kaynaklanıyor. Ayrıca 2014’ten bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da önemli katkılar sağlıyor. SAP son iki yıldır tüm veri merkezlerinde ve tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş enerji kullanıyor.

Entegre raporla ilgili bir açıklama yapan SAP Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Daniel Schmid, şunları ifade etti: “Ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızın birbiriyle yakından bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu alanların birinde alınan önlemler mutlaka diğer alanları da etkiliyor. Dijital dönüşüm de birbirine bağlı bu süreçleri daha da güçlendiriyor. Bu yıl dördüncüsünü yayınladığımız entegre rapor, bu trendlerin sunduğu imkanları daha yakından görmek için de önemli bir kaynak oluyor.”

SAP’nin 2015 entegre raporu aynı zamanda ilk kez, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma açısından bilgi teknolojilerinin sunduğu fırsatları da ele alıyor.