Tadım Gıda, SAP ERP ile bölümler arasındaki iletişimi ve verimliliği artırdı

1971’den bu yana Ay Çekirdeği, Kuruyemiş ve Kuru Meyveyi paketleyerek en taze haliyle ve en uygun fiyattan tüketiciye sunma ilkesini benimseyen TADIM Gıda, Arete Danışmanlık uzmanlığıyla SAP ERP sistemini 4 Ocak 2016 tarihinde hayata geçirdi. TADIM Gıda bünyesinde yer alan merkez, üretim ve dağıtım lokasyonlarındaki iş süreçleri uçtan uca, tek seferde ve 10 ay içinde başarıyla SAP ERP altyapısına taşındı.

Arete Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen projede muhasebe, duran varlık, maliyet yeri, masraf yeri, satış dağıtım, satın alma, depo yönetimi, üretim, insan kaynakları modüllerinin yanında bayi portal, banka/e-fatura/e-defter, veri ambarı uygulamaları, TADIM raporlama sistemi ve TADIM saha otomasyon sistemi entegrasyonları da yer aldı.

Projeyle birlikte TADIM Gıda’da bölümler arası iletişim ve verimlilik artışının yanı sıra iş süreçlerinin standardizasyonu da sağlandı. Ayrıca, ortak bir platformdan alınan bilgilerin anlık raporlanabildiği entegre bir yapı kuruldu.

TADIM Gıda, yakın gelecekte bütçeleme projesi ile bütçe çalışmalarının SAP ERP ile uyum içinde ve doğru verilerle çalışmasını sağlamayı; iş zekası uygulamalarını ve mobil uygulamaları yaygınlaştırarak da gerek Türkiye’de gerekse uluslararası rekabette sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.