Teknolojinin Rönesansı: SAP Leonardo

Rönesans’ın ikonlarından Leonardo da Vinci’den ilham alan SAP, “Teknolojinin Rönesansı”nda ikonlaşacak bir portföy oluşturdu. SAP’nin Nesnelerin İnterneti portföyü SAP Leonardo; insanları, nesneleri ve süreçleri birleştiren çözümler sunuyor.

Gizemini hâlâ koruyan bir gülümseme, anatomi araştırmaları, ilk uçak taslakları, hidrolik üzerine çalışmalar, 2. Bayezid’e sunulan bir köprü projesi… Rönesans’ın en önemli figürlerinden biri olarak tanımlanan ve sadece ressamlığıyla değil, başka pek çok alandaki çalışmalarıyla da tanınan bir isim. Resim, heykel, mimari, bilim, müzik, matematik, mühendislik, edebiyat, anatomi, jeoloji, astronomi, botanik, paleontoloji, tarih ve haritacılıkla ilgilenen, çok-yönlü bir deha: Leonardo da Vinci. SAP ile da Vinci’yi “Leonardo”da buluşturan da işte bu çok-yönlülük ve yenilikçi ruh. SAP’nin Nesnelerin İnterneti (IoT) portföyü SAP Leonardo, “Teknolojinin Rönesansı” olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemde, isim babası kadar farklı ilgi alanlarıyla endüstrileri, bağlantıları, dünyayı değiştiren çözümler sunuyor.

İnsanlar, nesneler ve süreçler birbirine bağlanıyor
Dünyanın her yerinde, farklı endüstrilerdeki işletmeler ve bilgi teknolojileri (BT) yöneticileri sürekli yeniliklerin peşinde koşuyor. Çünkü rekabet yoğun, zaman önemli, zorlukları fırsata dönüştürmek gerekiyor. Müşterilerin gözünden bakınca, artık sadece mobil olmak yeterli değil. Beklentiler; sürekli “online” olmak, her an hizmet alabilmek, sade ama etkili süreçlerden ve “nesne”lerin gücünden yararlanmak. Kısacası, iş modelini değiştirerek Nesnelerin İnterneti ile gelen avantajlardan faydalanmaya başlayan endüstriler için bu yeni dünyada pek çok fırsat var. Birbirine bağlı cihazların ve bu cihazlar tarafından üretilen verilerin devasa ölçeğe ulaşması, iş yapış biçimlerimizi sonsuza kadar değiştirecek. Dördüncü Endüstri Devrimi’nin, internete bağlanabilen akıllı aygıtları sarmalayan gizemi ortadan kaldırmasıyla birlikte; geleneksel endüstriyel üretime yaklaşımı sonsuza kadar değiştirecek “sanat”niteliğinde bir tablo ortaya çıktı.

Kurumların “nesneyi faydaya dönüştürme” yolculuğu, dijitalizasyon için temel motivasyonu oluşturuyor. Bu yolculukta Nesnelerin İnternetinden faydalanan işletmeler, veriyi elde edip depolamak ve kimi zaman görselleştirmekle sınırlı kalıyor. SAP Leonardo ise sadece mevcut iş süreçlerini uçtan uca dijital dönüşüme uğratmayı değil, dijital olarak çalışan yepyeni iş modellerine geçişi hedefliyor. Yenilikçi bir IoT çözüm portföyüne sahip olan SAP; temel dijital uygulamaları uyarlanabilir uygulamalar ve büyük veri uygulamalarıyla genişletiyor. Bu sayede yeni iş süreçleri, yeni iş modelleri ve yeni iş kurulumları kolaylıkla tasarlanabiliyor.

IoT ile ortaya yepyeni fırsatlar çıkıyor
Makineler, operasyonel veriyle iletişim kurduğunda, her bir birimin performansı gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Olası bozulmalar ve bakım süreleri, ekipman arızalarının öngörülmesiyle önlenebiliyor. İnternete bağlı bu akıllı makineler, otomatik olarak servis talepleri oluşturabiliyor ve bakım için zamanlama yapabiliyor. Üretim makinelerinin böylesi proaktif bir sistemle izlenmesi sayesinde bakım maliyetleri önemli ölçüde azalırken, servis süreçleri de hız kazanıyor. Öte yandan üretime ait bileşenlerin finansmanı, üretilen birimlere göre ayarlandığında yatırım riskinin azalmasının yanı sıra, üretim giderleri de önceden net biçimde öngörülebiliyor. Üretim hatları arasında uçtan uca görünürlük sağlayan sanayi kuruluşları; kritik varlıklarını çok daha verimli biçimde kullanabiliyor. Tarihi bilgiyi sensörlerden gelen veriyle birlikte kullanmak, sistem arızalarını önceden tespit etmeye yarıyor. İster uzaktan bakım, isterse yedek parçaların doğru zamanda tedariği olsun; Nesnelerin İnterneti sayesinde üretim hattı sorunsuz biçimde durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak işlenen veri, tüm sektörlerde süreklilik gösteren bir rekabet avantajı sağlıyor. SAP portföyünde yer alan IoT çözümleri; mevcut iş operasyonlarını dönüştürmek isteyen şirketlere, yeni iş modellerini hayata geçirmek ve benzersiz müşteri hizmetleri sunabilmek için gerekli tüm araçları sunuyor.

Ürün merkezli operasyonlarda uçtan uca görünürlük
Bilgiye ve analize duyulan ihtiyaç arttıkça, tüm sektörler genelinde akıllı ve bağlantılı ürünlerin (connected product) tasarım ve üretiminde kayda değer bir artış gözleniyor. Sensörlerden, bağlantılı ürünlerden ve diğer büyük veri kaynaklarından gelen veriyi kullanarak yapılan Ar-Ge; hedeflenen sonuçları sağlayacak daha güvenilir ve işlevsel aygıtları geliştirebiliyor. Böylelikle kurumlar, rekabet ettikleri pazarda daha fazla talep ve fırsata kapı aralarken; hem kendileri hem de müşterileri için bilgiye daha kolay erişim sağlıyor.

Üretim sistemlerinin ve varlıkların, üretim ve bakıma ilişkin iş süreçleriyle bağlantı halinde olması; operasyonel giderleri ve bakım giderlerini azaltıyor. Network genelinde net bir biçimde görüntülenebilen, analiz edilen ve yönetilen bağlantılı varlıkların çalışma süreleri de artıyor.

Şirketlerin ve kamu hizmet kuruluşlarının sahip olduğu araç, robot ya da forklift gibi hareketli varlıklardan oluşan filoların canlı telemetri ve sensör verilerini toplayan bağlantılı filolar (connected fleet); temel iş süreçlerine entegre çalışarak operatörler için servis ve güvenliği iyileştiriyor. Lojistik süreçlerin görünürlüğünü artıran çözüm, aynı zamanda son kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini artırıyor.

Dijital operasyonel zekayla fiziksel altyapı sistemlerinde dönüşüm

Daha verimli, düşük maliyetli operasyonlar, altyapı uyumluluğu ve riskin en aza indirilmesini sağlayan bağlantılı altyapı (connected infrastructure) ile ekonomik büyüme için fırsatlar yakalanabiliyor. Fiziksel altyapı varlıklarına dahil olan sensör ve kontrol teknolojileri, BT sistemleri ve iş uygulamalarıyla birbirine SAP Leonardo ile bağlandığında dijital dönüşüm hızlanıyor. Sensörler gerçek zamanlı veri teminine olanak tanıyor. Bu verilerin analitik uygulamalarıyla iş süreçlerine entegre edilmesi sonucunda gerçek zamanlı şartlarda öngörü ve planlama yapmak, ortaya çıkan durumlara canlı olarak müdahale etmek mümkün oluyor. Elde edilen gerçek zamanlı bilgiyi işletme verisine entegre edebilen şirketler, kurum genelinde üretkenlik ve operasyonel verimlilik sağlayarak yeni altyapı modelleri oluşturabiliyor. SAP Leonardo’nun inovasyon portföyünden faydalanarak yeni ürün ve hizmetler ile yerel pazarlarda, şehirlerde, kentsel ve kırsal çevrelerde büyümek kolaylaşıyor. Bağlantılı pazarlar (connected markets) ile yerel pazarda doğru anda yapılabilen inovasyon, üretim ve kurulum neticesinde yarının ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Böylelikle geleceğin zorlukları, bugünün fırsatlarına dönüşüyor.

Dünyanın daha iyi çalışması ve insanların yaşam kalitesini artırmak, SAP’nin global vizyonunu oluşturuyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için insanları ve toplumları daha iyi ürünlere, varlıklara, marka ve hizmetlere ulaşabilir hale getirmek gerekiyor. SAP Leonardo’nun yenilikçi uygulamalarıyla bu mümkün. Yeni hizmetlerini bağlantılı insanlara (connected people) gerçek zamanlı ve konum, aktivite ve beklentiye göre tamamen özelleştirilebilir olarak sunabilen şirketler; sorunlara daha ortaya çıkmadan çözüm üretmeyi başarabiliyor.

SAP Leonardo inovasyon portföyünde neler var?
Nesnelerin İnterneti uzun yıllar boyu şirketlerin ajandasında gerçeğe dönüştürülemeyen bir madde olarak kaldı. Mevcut teknoloji operasyonel kullanıma olanak tanımıyordu… şimdiye kadar!

Bağlantı teknolojileri, büyük veri yönetimi, iş analitiği ve bulut bilişimde yaşanan gelişmeler sonucunda; operasyonel teknolojiyi (OT) bilgi teknolojileriyle harmanlayabilir ve daha akıllı makinelerle uçtan uca dijital dönüşümü gerçekleştirebilir hale geldik.

Daha önceleri sadece satış katındaki operasyonel aktivitelerle sınırlı kalan ve kurumsal kullanımda fayda sağlayamayan IoT; Endüstri 4.0 ve endüstriyel internetin evrimi sayesinde büyük veriyi faydaya dönüştürüyor ve iş yapış biçimine özgü akıllı uygulamalarla uçtan uca süreçleri geliştirebiliyor.

SAP Leonardo Bridge; bağlı nesnelerden gelen gerçek zamanlı bilgiyi iş süreçleriyle birleştirerek genişletilmiş tedarik zincirlerini “canlı” tedarik zinciri ortamlarına dönüştürüyor.

Bağlı nesneler için ürünlerden insanlara kadar geniş bir iş kolu ve sektör yelpazesinde hazır, uçtan uca kurumsal çözümler bulunuyor.

SAP Leonardo Foundation; kullanıcılara dijital ikizler, yeniden kullanılabilir uygulama servisleri ve öngörüye dayalı algoritmalar ile hızlıca IoT uygulamaları geliştirme olanağı sunan iş servislerinin yanı sıra; yüksek hacimli veriyi akış halinde analiz etme ve öngörüsel senaryolar çalıştırmayı mümkün kılan temel teknik servisleri sunuyor.

SAP Leonardo for Edge Computing, bağlantı durumuna, gecikmeye ya da cihaz protokollerine bakmaksızın veriyi alarak, aynı anda akıllı uç uygulamaları sağlıyor.