Türk Telekom Grubu ana verileri SAP MDG Çözümü ile merkezleştirildi

Türk Telekom, TTNET ve Avea’nın birleşmesiyle, bu şirketlerin bünyesinde birbirinden bağımsız olarak yönetilen satıcı ve malzeme ana verilerinin SAP Master Data Governance (Ana Veri Yönetimi) çözümü ile merkezileştirilmesi projesi İnnova danışmanlığında gerçekleştirildi. Proje ile üç şirketin ana verilerinin doğru ve eksiksiz olarak SAP MDG sisteminde oluşturulmasının ardından, üç şirkette de mevcut aynı satıcı ve malzeme verileri tekilleştirilerek mükerrerliğin önüne geçildi.

Proje kapsamında onay ve kontrol süreçlerinin İnnova danışmanlığında tamamen sistem üzerinden yürütülmeye başlaması ile ana veri süreçleri önemli ölçüde şeffaflaştırılırken, ana verinin back-end sistemlerde de oluşturulması için yapılan entegrasyonlarla veri tutarlılığı ve izlenebilirliği sağlandı.

Projenin hayata geçmesinin ardından tutarlı, izlenebilir ve tekilleştirilmiş bir ana veri üzerinden çalışabilir hale gelen operasyonel ekiplerin iş yükü büyük ölçüde azaldı ve süreçlerde fark edilir bir hızlanma yaşandı. Türk Telekom Grubu’nda farklı sistemlerden alınan verilerin konsolidasyonu ve raporlaması, tekilleştirme katkısı ile kolay ve anlaşılabilir hale getirildi.

İnnova tarafından 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan projenin devamı da öngörülüyor. Projenin ikinci ayağı ile finans müşterileri, ana hesap, maliyet ve kâr merkezi ana verilerinin de SAP MDG sistemi üzerinden yönetilir hale getirilmesi planlanıyor.