Yapı Merkezi, SAP ile süreçlerini daha uyumlu hale getirdi

“Uyguladığımız SAP projesinde, ‘en başarılı uygulamalar’ yaklaşımı ile daha verimli işleyen süreçler oluşturduk. Yerel BT biriminin iş birimlerine daha yakın desteğini ve süreçlere katılımını elde ettik.”
İlker Çakır, Yapı Merkezi Bilgi İşlem Müdürü
Elif Nohutçu, Yapı Merkezi Uzman Yardımcısı, Finansal Modüller
Ahmet Ayten, Yapı Merkezi Uzman Yardımcısı, Sistem Destek

Hedefler

 • Sayıca artan müşterilere ilişkin süreç ve hizmetleri geliştirmek
 • Mevcut iş modellerini ve teknolojik altyapıyı iyileştirmek
 • Kullanılmakta olan farklı bilgi kaynakları arasında konsolidasyon sağlamak
 • İş süreçlerini daha fazla entegre edebilmek
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyumlu bir altyapı kazanmak
 • Raporlama ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmek
 • Bunları tek bir platformda yapabilmek

Neden SAP

 • Yaygın destek ve iş ortağı seçenekleri
 • Dünya çapında kabul görmüş uygulamaların bulunması
 • Talepleri karşılayabilecek düzeyde bir şirket olması

Neden BTC

 • Tecrübeli danışmanlara sahip olması
 • Proje yönetimi konusundaki deneyimleri

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

 • SAP ECC kapsamında
 • FI (Mali Muhasebe Yönetimi)
 • CO (Maliyet Muhasebesi ve Kontrol)
 • MM (Satınalma ve Malzeme Yönetimi)
 • SD (Satış ve Dağıtım)
 • HR (İnsan Kaynakları)
 • TRM (Hazine Yönetimi)

Faydalar

 • İş süreçlerinin birbirine uyumu
 • Daha fazla şeffaflaşma ve raporlanabilirlik

Gelecek Planları

Yapı Merkezi; SAP Üretim Planlama, Bakım ve Onarım, Kalite Yönetimi ile diğer modüllerin de uygulanmasını ve bu sistemin gelecekte diğer grup şirketlerine de yaygınlaştırılmasını hedefliyor.